O nás

Náš spolek DANCE EMOTION, Lysá nad Labem, spolek vznikl v létě 2017 oddělením od jiného klubu (dále jen „Spolek“). Závodní i nezávodní týmy jsou činné od roku 2011 a po celou dobu úspěšně reprezentují město Lysá nad Labem.

Spolek je registrován od 4.8.2017 Městským soudem v Praze a jeho IČO je 06324991.

Cílem našeho Spolku je podpora pohybových aktivit zejména dětí a mládeže z Lysé nad Labem a okolí pomocí tance různých forem a stylů, uspokojování zájmu svých členů. Protože se v názvu vyskytuje i název města, Spolek chce vhodným způsobem naše město také reprezentovat , a to jak svou úrovní, účastí na soutěžích, tak pořádáním akcí vlastních, ale i účastí na akcích jiných subjektů.

Oficiální adresa spolku (sídlo) je:

DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek

U Nadjezdu 1837, 28922  Lysá nad Labem

IČO 06324991, reg. Městským soudem v Praze dne 4.8.2017 pod spisovou značkou L 68809

Bankovní účet spolku č. 223921413 / 0600 – Moneta Money Bank Lysá nad Labem

(variabilní symbol pro platby za cvičení: kondice = 1, aerobik = 2, zumba = 3)

e-mail: dance-emotion-lysa@seznam.cz

Můžete se obrátit na následující členy výboru spolku:

Předseda výboru:                                     Andrea Michalcová

 telefon: 605 723 802

 

Trenérka zumby a členka výboru:       Eva Rejmanová

telefon 728  970 254

mail eva@rejman.cz

 

Trenérka aerobiku:                                  Karolína Rejmanová

telefon: 722 012 794

mail: karolinarejmanova@gmail.com

 

Trenérka aerobiku a fitness týmu:      Petra Černá

telefon: 731 027 171

 

Trenérka aerobiku (Milovice):               Bára Halušková 

telefon: 733 187 923