5. DEN SOUSTŘEDĚNÍ JESENÍKY 2021

5. den soustředění jsme odstartovaly ranním během a rozcvičkou, následovaly tréninky všech týmů, bazén a soutěže. Dnešní hrou jsme procestovaly Kanadu a Austrálii. Fotky z dalšího vydařeného dne najdete ve fotogalerii.