Eva Rejmanová - Part 33

STARTOVNÉ ZA I. POLOLETÍ 2017/2018

STARTOVNÉ ZA I. POLOLETÍ 2017/2018

Rádi bychom vám oznámili, že vedení spolku se na základě skvělých výsledků závodních týmů rozhodlo uhradit za všechny závodnice kompletní startovné za již proběhlé závody v I.pololetí 2017/2018. Tyto náklady budou hrazeny z nečekaně získaných finančních prostředků spolku. Berte to