Členská schůze 18.6.2020

P O Z V Á N K A

Výbor DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČ: 06324991,

se sídlem U Nadjezdu 1837, 289 22 Lysá nad Labem

(dále jen „spolek“)

tímto zve všechny členy spolku na členskou schůzi, která se bude konat dne 18.6.2020 od 18:00 hodin v Poděbradově ulici 1707 ( pod drogerií Teta)  v Lysé nad Labem, s programem:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy členské schůze
  3. Schválení zprávy o činnosti spolku v roce 2019
  4. Schválení výsledku hospodaření spolku za rok 2019
  5. Schválení výše členského příspěvku na sezónu 2020/2021
  6. Volba nového člena kontrolního výboru
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

Andrea Michalcová, předseda výboru

Eva Rejmanová, Vlasta Poustecká, členové výboru