POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 19.11.2018 v 19:00 hod.

P O Z V Á N K A

Výbor DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČ: 06324991,

se sídlem U Nadjezdu 1837, 289 22 Lysá nad Labem

(dále jen „spolek“)

tímto zve všechny členy spolku na Členskou schůzi, která se bude konat dne 19.11.2018 v 19:00 hodin v tělocvičně Základní školy T.G. Masaryka v Lysé nad Labem – Litoli, Palackého 160, s programem:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy členské schůze
  3. Schválení zprávy o činnosti spolku v sezóně 2017/2018
  4. Schválení výsledku hospodaření spolku za sezónu 2017/2018
  5. Schválení výše členského příspěvku na sezónu 2018/2019
  6. Diskuse
  7. Usnesení
  8. Závěr

Jan Pivoňka, předseda Výboru

Eva Rejmanová, Jan Horvát, Andrea Michalcová a Vlasta Poustecká, členové Výboru