ZUMBA 2017/2018 – rozvrh a platby

ZUMBA

PONDĚLÍ: 18:00-19:00 kondice pro závodní týmy – tělocvična a fitness Lysá (u nádraží);

                      19:30-20:30 zumba pro dospělé ZŠ Litol

ÚTERÝ:       16:00-16:45 přípravka ZŠ Litol;   

                      18:00 – 19:00 závodní tým Super Girls ZŠ Litol

ČTVRTEK: 18:00-19:00 nezávodní hodina (8-15let) ZŠ Litol;

                       19:00-20:00 závodní tým Dance Crazy ZŠ Litol

Platby za I.pol. na účet Dance Emotion: Moneta Money Bank Lysá nad Labem, č.ú.: 223921413/0600

do konce října 2017 (variabilní symbol: 3, do poznámky jméno a příjmení)

Členský příspěvek na školní rok 2017/2018: 300,-Kč na účet spolku (do poznámky jméno a příjmení člena)

CENY: 50,-Kč/hod. (druhá a každá další hodina týdně 45,-/hod.) I.pololetí = 18 hodin

             1x týdně: 900,-Kč + 300,- členský příspěvek = 1.200,-Kč

             2x týdně: 1.710,-Kč + 300,-členský příspěvek = 2.010,-Kč

             3x týdně: 2.520,-Kč + 300,- členský příspěvek = 2.820,-Kč