ČLENSKÁ SCHŮZE A CENÍK 2017/2018

P O Z V Á N K A

Výbor DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČ: 06324991,

tímto zve všechny své členy na první Členskou schůzi, která se bude konat dne 20.10.2017 v 18:00 hodin v tělocvičně ZŠ T.G. Masaryka Lysá nad Labem – Litol,   s programem:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o založení spolku a jeho dosavadní činnosti
 3. Schválení výše a splatnosti členského příspěvku
 4. Diskuse
 5. Usnesení
 6. Závěr

Jan Pivoňka, předseda Výboru

Eva Rejmanová, Jan Horvát, Andrea Michalcová a Vlasta Poustecká, členové Výboru

CENÍK

Výbor DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek, IČ: 06324991, na své schůzi dne 19.9.2017 schválil následující ceník, platný pro členy všech sekcí spolku:

  • členský příspěvek na sezónu 2017/18 ve výši 300,-Kč
  • první hodina cvičení za týden ve výši 50,-Kč
  • druhá a další hodina cvičení za týden ve výši 45,-Kč
 • platby za 1. pololetí včetně ledna, tj. 18 hodin, uhradit do konce října 2017 variabilní symbol – číslo sekce (breakdance „1“, aerobik „2“ a zumba „3“), 

 

  • do správy pro příjemce uvést jméno a příjmení člena
  • na účet spolku č. 223921413 / 0600,
  • za 1 hodinu cvičení týdně je tak platba ve výši 900,-Kč 
  • za 2 hodiny cvičení týdně je tak platba ve výši 1.710,-Kč (900 + 810)
 • za 3 hodiny cvičení týdně je tak platba ve výši 2.520,-Kč (900 + 810 + 810)