PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR 2019 – Lysá nad Labem

5.8.2019 – 9.8.2019 – v centru Lysé nad Labem

program každý den od 8:00 do 16:00 hod.

V ceně: výuka tance – aerobic, zumba, dance; míčové hry, doprovodný program, stravování, pitný režim, celodenní výlet

Cena: 2.000,-Kč

přihlášky do 31.5.2019 u trenérek nebo na e-mail

info tel. 728970254


DANCE EMOTION Lysá nad Labem, spolek

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR – Lysá nad Labem

TERMÍN:                   5.8.2019 – 9.8.2019

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:           .…………………………………………………………………………..

DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE:  ………………………………………………………………………..

 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ:             …………………………………………………………………………….

  (PŘECHODNÉ)                               

Zdravotní pojišťovna:         …………………….

TELEFON (na který bude možné kdykoliv zavolat): …………………………………………

OTEC DÍTĚTE: ……………………………………………………………TEL………………………….

MATKA DÍTĚTE: ………………………………………………………….TEL………………………….

Závaznou přihlášku je nutné odevzdat trenérkám nebo zaslat e-mailem do 30.5.2019. Cena příměstského tábora 2.000,-Kč. Nevratnou zálohu ve výši 1.000,-Kč uhraďte, prosím, do konce května 2019 na účet spolku č. 223921413 / 0600 – Moneta Money Bank Lysá nad Labem – variabilní symbol = 6, poznámka jméno a příjmení dítěte. Doplatek 1.000,-Kč musí být zaplacen na účet spolku do konce července 2019.

V ceně: program každý den od 8:00 do 16:00, stravování, pitný režim, výuka tance – aerobic, zumba, dance, míčové a sportovní hry, zábavný program, celodenní výlet.

Potvrzení a souhlas :

Potvrzuji správnost údajů uvedených v  této přihlášce a dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby trenéři zpracovávali v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, osobní údaje uvedené na této přihlášce a  v prohlášení zákonných zástupců dítěte ve smyslu tohoto tábora. Zároveň dávám souhlas k tomu, aby fotografie a videonahrávky, získané a pořízené v průběhu tohoto tábora byly použity pro prezentaci spolku.

Přihlašuji závazně své dítě na tento tábor, souhlasím s podmínkami a platbou za pobyt. Platbu za pobyt uhradím ve stanoveném termínu.

 

………………………………………………..              ………………………………………………..               datum a místo                                              podpis zákonného zástupce